Witalni.pl - terminarz szkoleń

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

Korzyści dla uczestników:
 • wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie po stronie spedytora,
 • zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,
 • wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).
PROGRAM SZKOLENIA:

1. SYSTEM PRAWA TRANSPORTOWEGO.
 • Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
 • Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
 • Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
 • Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 • Współpraca z przewoźnikiem wg. Kodeksu cywilnego.
 • Współpraca ze spedytorem wg. Kodeksu cywilnego.
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym a odpowiedzialność za niewłaściwy załadunek.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
2. ZWYCZAJE Incoterms I OPWS 2010.
 • Problem gestii transportowej w Incoterms.
 • Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach.
 • Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.
 • Zasady posługiwania się Incoterms w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
 • Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach.
 • Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł.
 • Dostosowanie Incoterms do wymagań bezpieczeństwa ładunków.
 • Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika w poszczególnych terminach Incoterms.
 • Polskie Ogólne Warunki Spedycyjne (OPWS 2010).
 • Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, nadane im przez obowiązujące prawo i metody eliminowania limitów odpowiedzialności.
 • Problem „winy w wyborze” po stronie spedytora przy doborze przewoźnika.
 • Rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora o specjalny interes w przewozie towaru.
3. UMOWY TRANSPORTOWE.
 • Dobór przewoźników poprzez giełdy transportowe.
 • Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 • Źródła informacji o przewoźnikach, innych spedytorach, przepisach transportowych.
 • Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
 • Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
 • Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 • Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 • Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
 • Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
 • Postanowienia, które mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
 • Kiedy posłużyć się zleceniem spedycyjnym czy transportowym, a kiedy umową jedno dokumentową.
 • Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.
 • Relacje pomiędzy umową spedycyjną a OPWS 2010.
 • Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.
4. REKLAMACJE W TRANSPORCIE.
 • Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku ratyfikacji przez Polskę Protokołu genewskiego.
 • Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 • Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Konwencja CMR i proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
 • Ubezpieczenia OC przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C – problem zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w transporcie.
 • Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 • Odpowiedzialność spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych (orzeczenia SN).
 • Analiza reklamacji w transporcie na przykładach.
3. ANALIZA PRZYPADKÓW:
 • praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach,
 • przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności na przykładach.
DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.
OPIS SZKOLENIA:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec spedytora, a następnie przewoźnika.

Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy spedytora z klientem oraz z przewoźnikiem. Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.

Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.

Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania... Jaki błąd popełnił wysyłający?

Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie kierujemy do: działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników. Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji.
CERTYFIKATY
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
METODOLOGIA
Wykład, warsztat, studium przypadków.
INFORMACJE DODATKOWE
ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1290 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1490 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. Poznaj ofertę EFS>>

Pełna oferta szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
ATL
Tel. 22 853 35 23
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 1390 zł netto

od 2019-05-27 do 2019-03-28

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 1390 zł netto

od 2019-05-30 do 2019-05-31

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 1390 zł netto

od 2019-06-03 do 2019-06-04

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 1390 zł netto

od 2019-09-05 do 2019-09-06

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Warszawa, mazowieckie

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2

Cena: 1390 zł netto

od 2019-10-01 do 2019-10-02

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 1390 zł netto

od 2019-10-10 do 2019-10-11

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 1390 zł netto

od 2019-10-10 do 2019-10-11

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 1390 zł netto

od 2019-10-21 do 2019-10-22

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 1390 zł netto

od 2019-11-07 do 2019-11-08

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 1390 zł netto

od 2019-12-12 do 2019-12-13

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Warszawa, mazowieckie

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2

Cena: 1390 zł netto

od 2019-12-16 do 2019-12-17

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 1390 zł netto

od 2019-12-19 do 2019-12-20

W cenie: przerwy kawowe, obiady, materiały, długopis.
Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence Meritum Cargo School edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!