POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Reklamacje z Tytułu Szkód w Transporcie- Załatwianie i Dochodzenie.

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:
 • będą znali procedury możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie po stronie przewoźnika w różnych gałęziach transportu oraz spedytora,
 • zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
 • będą potrafili wykorzystać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • przećwiczą metody psychologii dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

PROGRAM SZKOLENIA:

1. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE REKLAMACJI TRANSPORTOWYCH.
 • Najnowsze zmiany Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i zwyczajów.
 • Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w wyniku przyjęcia Protokołu genewskiego.
 • Zmiana Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa regulującego proces reklamacyjny.
 • Zmiana formy zgłaszania reklamacji transportowych.
 • Zabezpieczanie skuteczności reklamacji w umowach transportowych i spedycyjnych.
 • Rola zlecenia przewozowego i protokołu przy reklamacjach.
 • Klauzule reklamacyjne w ogólnych warunkach transportowych.
 • Zasady pierwszeństwa postanowień prawa przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
2. PROCEDURY REKLAMACYJNE WOBEC PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW.
 • Specyfika i rodzaje reklamacji transportowych.
 • Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 • Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Procedury reklamacyjne w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa.
 • Reklamacje wobec spedytorów według OPWS.
 • Problem winy spedytora w wyborze podwykonawcy (w tym przewoźnika).
3. PROBLEM ZAŁADUNKU, OPAKOWANIA I MOCOWANIA ŁADUNKU.
 • Niewłaściwy załadunek towaru jako zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika.
 • Niewłaściwe opakowanie i mocowanie jako przyczyna szkody.
 • Siła wyższa jako zwolnienie od odpowiedzialności i jej interpretacja wg. ICC.
 • Interpretacja specyficznych właściwości towaru w reklamacjach.
 • Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według zwyczajów Incoterms.
4. REKLAMACJE W TRANSPORCIE DROGOWYM.
 • Dochodzenie reklamacji drogowych według Prawa przewozowego.
 • Reklamacje w transporcie drogowym według Konwencji CMR.
 • Limity odpowiedzialności przewoźnika i spedytora oraz ich wykorzystanie w reklamacjach.
 • Tryb zabezpieczenia roszczenia w liście przewozowym (krajowym i CMR).
 • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji z tytułu ubytku, uszkodzenia i utraty towaru.
 • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji z tytułu niedotrzymania terminu dostawy.
 • Załatwianie reklamacji przez przewoźnika drogowego (wymagane dokumenty, terminy).
5. REKLAMACJE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, MORSKIM I LOTNICZYM.
 • Dochodzenie reklamacji kolejowych według Prawa przewozowego.
 • Reklamacje kolejowe według Konwencji COTIF/CIM oraz SMGS.
 • Reklamacje morskie według Konwencji RHV.
 • Planowane procedury morskie w Regułach Rotterdamskich.
 • Reklamacje w transporcie lotniczym.
 • Reklamacje wobec spedytora w świetle postanowień OPWS i Prawa cywilnego.
6. REKLAMACJE A UBEZPIECZENIA OCP, OCS, CARGO.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OCP i OCS (odp. cywilna) przy reklamacjach.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczeń CARGO.
 • Klauzule ubezpieczeniowe CARGO – A, B, C i ich wykorzystanie przy szkodzie.
 • Analiza polisy OCP w transporcie drogowym (przedmiot, wyłączenia, zakres terytorialny).
 • Ubezpieczenia w zwyczajach Incoterms (baza dostawy).
Analiza przypadków (case study):
 • Analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach.
 • Przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności na przykładach.
 • Analiza zdjęć z samochodów, wagonów, portów, a także protokołów i dokumentacji reklamacyjnej.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

OPIS SZKOLENIA:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik.

Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.
Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.
Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania... Jaki błąd popełnił wysyłający?

Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny.
Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.
GRUPA DOCELOWA
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji, a także z działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników.
CERTYFIKATY
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
METODOLOGIA
Wykład, studia przypadków.
INFORMACJE DODATKOWE
ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 09.00 -15.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. Poznaj ofertę EFS>>

Pełna oferta szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
ATL
Tel. 22 853 35 23
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 790 zł netto

od 2019-03-26 do 2019-03-26

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 790 zł netto

od 2019-03-29 do 2019-03-29

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 790 zł netto

od 2019-04-02 do 2019-04-02

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-07 do 2019-06-07

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-11 do 2019-06-11

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Warszawa, mazowieckie

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-14 do 2019-06-14

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-27 do 2019-06-27

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 790 zł netto

od 2019-09-20 do 2019-09-20

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Warszawa, mazowieckie

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2

Cena: 790 zł netto

od 2019-10-04 do 2019-10-04

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 790 zł netto

od 2019-10-08 do 2019-10-08

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 790 zł netto

od 2019-10-15 do 2019-10-15

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.