Witalni.pl - terminarz szkoleń

Reklamacje z Tytułu Szkód w Transporcie- Załatwianie i Dochodzenie.

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:
 • będą znali procedury możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie po stronie przewoźnika w różnych gałęziach transportu oraz spedytora,
 • zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
 • będą potrafili wykorzystać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • przećwiczą metody psychologii dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

PROGRAM SZKOLENIA:

1. UWARUNKOWANIA PRAWNO-ZWYCZAJOWE REKLAMACJI TRANSPORTOWYCH.
 • Najnowsze zmiany Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i zwyczajów.
 • Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w wyniku przyjęcia Protokołu genewskiego.
 • Zmiana Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa regulującego proces reklamacyjny.
 • Zmiana formy zgłaszania reklamacji transportowych.
 • Zabezpieczanie skuteczności reklamacji w umowach transportowych i spedycyjnych.
 • Rola zlecenia przewozowego i protokołu przy reklamacjach.
 • Klauzule reklamacyjne w ogólnych warunkach transportowych.
 • Zasady pierwszeństwa postanowień prawa przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
2. PROCEDURY REKLAMACYJNE WOBEC PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW.
 • Specyfika i rodzaje reklamacji transportowych.
 • Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 • Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Procedury reklamacyjne w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa.
 • Reklamacje wobec spedytorów według OPWS.
 • Problem winy spedytora w wyborze podwykonawcy (w tym przewoźnika).
3. PROBLEM ZAŁADUNKU, OPAKOWANIA I MOCOWANIA ŁADUNKU.
 • Niewłaściwy załadunek towaru jako zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika.
 • Niewłaściwe opakowanie i mocowanie jako przyczyna szkody.
 • Siła wyższa jako zwolnienie od odpowiedzialności i jej interpretacja wg. ICC.
 • Interpretacja specyficznych właściwości towaru w reklamacjach.
 • Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według zwyczajów Incoterms.
4. REKLAMACJE W TRANSPORCIE DROGOWYM.
 • Dochodzenie reklamacji drogowych według Prawa przewozowego.
 • Reklamacje w transporcie drogowym według Konwencji CMR.
 • Limity odpowiedzialności przewoźnika i spedytora oraz ich wykorzystanie w reklamacjach.
 • Tryb zabezpieczenia roszczenia w liście przewozowym (krajowym i CMR).
 • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji z tytułu ubytku, uszkodzenia i utraty towaru.
 • Tryb postępowania przy zgłaszaniu reklamacji z tytułu niedotrzymania terminu dostawy.
 • Załatwianie reklamacji przez przewoźnika drogowego (wymagane dokumenty, terminy).
5. REKLAMACJE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, MORSKIM I LOTNICZYM.
 • Dochodzenie reklamacji kolejowych według Prawa przewozowego.
 • Reklamacje kolejowe według Konwencji COTIF/CIM oraz SMGS.
 • Reklamacje morskie według Konwencji RHV.
 • Planowane procedury morskie w Regułach Rotterdamskich.
 • Reklamacje w transporcie lotniczym.
 • Reklamacje wobec spedytora w świetle postanowień OPWS i Prawa cywilnego.
6. REKLAMACJE A UBEZPIECZENIA OCP, OCS, CARGO.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OCP i OCS (odp. cywilna) przy reklamacjach.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczeń CARGO.
 • Klauzule ubezpieczeniowe CARGO – A, B, C i ich wykorzystanie przy szkodzie.
 • Analiza polisy OCP w transporcie drogowym (przedmiot, wyłączenia, zakres terytorialny).
 • Ubezpieczenia w zwyczajach Incoterms (baza dostawy).
Analiza przypadków (case study):
 • Analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach.
 • Przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności na przykładach.
 • Analiza zdjęć z samochodów, wagonów, portów, a także protokołów i dokumentacji reklamacyjnej.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

OPIS SZKOLENIA:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik.

Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.
Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.
Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania... Jaki błąd popełnił wysyłający?

Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny.
Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.
GRUPA DOCELOWA
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji, a także z działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników.
CERTYFIKATY
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
METODOLOGIA
Wykład, studia przypadków.
INFORMACJE DODATKOWE
ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 09.00 -15.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. Poznaj ofertę EFS>>

Pełna oferta szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
ATL
Tel. 22 853 35 23
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-07 do 2019-06-07

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-11 do 2019-06-11

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Warszawa, mazowieckie

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-14 do 2019-06-14

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 790 zł netto

od 2019-06-27 do 2019-06-27

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Gdańsk, pomorskie

Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22

Cena: 790 zł netto

od 2019-09-20 do 2019-09-20

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Warszawa, mazowieckie

Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2

Cena: 790 zł netto

od 2019-10-04 do 2019-10-04

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Poznań, wielkopolskie

Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20

Cena: 790 zł netto

od 2019-10-08 do 2019-10-08

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.

Katowice, slaskie

Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9

Cena: 790 zł netto

od 2019-10-15 do 2019-10-15

W cenie: przerwy kawowe, obiad, materiały, długopis.
Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence Meritum Cargo School edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!