ACC training group

Inwentaryzacja

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Podczas szkolenia będą omówione zagadnienia dotyczące m.in. celu inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości; przedmiotu inwentaryzacji; obszaru inwentaryzacji; wymaganej dokumentacji; wyceny stanu aktywów oraz pasywów; rozliczenia inwentaryzacji.

 • Wprowadzenie
 • Cele inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Przedmiot inwentaryzacji
  • Analiza poszczególnych składników aktywów podlegających obowiązkowi inwentaryzowania
  • Omówienie inwentaryzowanych składników pasywów
 • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
  • Zarząd jako organ odpowiedzialny za spis z natury na podstawie ustawy o rachunkowości
  • Odpowiedzialność pozostałych osób zaangażowanych w przebieg inwentaryzacji
 • Przygotowania obszaru inwentaryzacji
  • Pola spisowe
  • Narzędzia wspomgające
  • Obowiązki komisji spisowej
 • Przepisy polskie
 • Przepisy międzynarodowe
 • Metody przeprowadzania inwentaryzacji
  • Spis z natury jako najbardziej wiarygodna metoda
  • Potwierdzenia sald
  • Weryfikacja stanu majątku na podstawie istniejących dokumentów źródłowych
 • Wymagana dokumentacja
  • Instrukcja inwentaryzacyjna
  • Zarządzenie wewnętrzne o przeprowadzeniu inwentaryzacji na dany dzień bilansowy
  • Arkusze spisu z natury
  • Protokoły rozliczające nadwyżki oraz niedobory ujawnione w czasie inwentaryzacji
 • Wycena stanu aktywów oraz pasywów
 • Rozliczenie inwentaryzacji
  • Ewidencja księgowa dotycząca prawidłowego rozliczenia niedoborów
  • Nadwyżki inwentaryzacyjne i ich ujęcie w systemie księgowym.
 • Dyskusja i zakończenie

GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY
Certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

INFORMACJE DODATKOWE
Cena zawiera

materiały szkoleniowe
notatnik i długopis
przerwy kawowe
lunch
certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft