Witalni.pl - terminarz szkoleń

PPS - Warsztaty Zakupów Strategicznych

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management) obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na definiowaniu strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych. Szczegółowo omawiają zasady doboru i weryfikacji dostawców, w tym audyty dostawców i analizę ryzyka, potrzebę i kryteria okresowej oceny dostawców, a także definiują niezbędne procesy, dokumenty czy narzędzia pomocne w realizacji zadań zakupów strategicznych. 
GRUPA DOCELOWA
Kupcy strategiczni oraz osoby z działu sourcingu, czy Supplier Quality Assurance. Osoby z doświadczeniem w zakupach, chcące pogłębić swoją wiedzę, jak również Ci którzy od podstaw chcą zbudować swoją wiedzę w aspekcie strategicznych zakupów.
CERTYFIKATY
Uczestnictwa
METODOLOGIA
Cele szkolenia:

Zrozumienie zakresu działań zakupów strategicznych i podziału odpowiedzialności
Określenie obiektywnych kryteriów selekcji i wyboru dostawcy oraz zakresu okresowej oceny dostawcy
Zdefiniowanie prawidłowego procesu ofertowego oraz kryteriów wyboru ofert
Zaprojektowanie narzędzi do wyboru dostawców strategicznych bądź krytycznych dla procesu
Umiejętność określania kryteriów audytu
Zdefiniowanie niezbędnych zapisów kontraktowych oraz załączników do umowy
INFORMACJE DODATKOWE
16 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Więcej informacji: http://www.mpm24.com/oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/pps--strategiczne-zarzadzanie-zakupami/

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab