Witalni.pl - terminarz szkoleń

PPO - Warsztaty Zakupów Operacyjnych

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Warsztaty Zakupów Operacyjnych (Purchasing Process Operations) koncentrują się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w firmie. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym. Zagadnienia i aspekty operacyjne w działach zakupowych będą przedstawione w taki sposób, aby uczestnik warsztatów mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie, a także wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień.
GRUPA DOCELOWA
Jest to szkolenie dedykowane zakupom operacyjnym i podstawom takich zakupów. Dla osób stawiających pierwsze kroki w zakupach operacyjnych lub tych, którzy o zakupach operacyjnych, codziennych chcą wiedzieć więcej, chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat tychże zakupów oraz ich relacji z otoczeniem (wejście/wyjście), tak aby działały poprawnie.

Nie jest to szkolenie dla kupców strategicznych (Sourcing), czy doświadczonych kupców.
CERTYFIKATY
Uczestnictwa
METODOLOGIA
Cele szkolenia:

Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnego dla prawidłowego zdefiniowania potrzeb zakupowych
Zrozumienie roli planowania i jego wpływu na poprawność realizowanych zakupów
Umiejętność pracy z narzędziami wspomagającymi klasyfikację materiałów – Analiza ABC oraz XYZ
Zrozumienie metodologii pracy w systemie klasy MRP II
Umiejętność modelowania procesu zakupów operacyjnych
Określenie granic zakresu obowiązków w zakupach operacyjnych
INFORMACJE DODATKOWE
16 godzin w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Więcej informacji: http://www.mpm24.com/oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppo--operacyjne-zarzadzanie-zakupami/

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Univers Akademia Ja Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Trando Consulting Golden Training 4Grow Szkolenia Masters CRAFT ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako SRK Questus