Twój partner w szkoleniach

Six Sigma - poziom Black Belt

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale również warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.

Program:
1. Six Sigma w zarysie:
   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja.
   1.3.    Elementy metodologii.
   1.4.    Definicja Six Sigma.
   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.
2. Role i odpowiedzialności:
   2.1.    Executives.
   2.2.    Champions.
   2.3.    Master Black Belt.
   2.4.    Black Belt.
   2.5.    Green Belt.
3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.
4. DMAIC - DEFINE (definicja):
   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.
   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.
   4.4.    Mapa procesu.
   4.5.    Karta Projektu.
   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).
5. DMAIC - MEASURE (pomiar):
   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.
   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
   5.6.    Sposoby prezentowania danych.
   5.7.    Zasady generowania pomysłów.
6. DMAIC - ANALYZE (analiza):
   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.
   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.
   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.
7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):
   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
   7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.
   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
   7.6.    Fundamenty Lean.
      •    5S+S.
      •    Standaryzacja pracy.
8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):
   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.
      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy.
      •    Statystyczna Kontrola Procesu.
   8.2. Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
   8.3. Przygotowanie planu karty kontrolnej.
   8.4. SPC.
   8.5. Ustalenie nowego standardu.
   8.6. Skuteczne wprowadzenie zmian.
   8.7.    Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.
9. Analiza i interpretacja case studies.
10. Case study – symulacja projektu:
  10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.
  10.2.    Opracowanie karty projektu.
  10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.
  10.4.    Określenie charakterystyki CTQ.
  10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:
      •    Hipergeometryczny dobór próbek.
  10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:
      •    Parametry odtwarzalności i powtarzalności.
      •    MSA dla danych ciągłych. 
  10.7.    Określenie zdolności procesu:
      •    Capability Process.
  10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.
  10.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:
      •    Testy hipotez dla danych ciągłych.
      •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.
 10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:
      •    FMEA.
        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).
        - Dekompozycja wyrobu/procesu.
        - Analiza potencjalnych błędów.
        - Analiza skutków błędów.
        - Analiza przyczyn błędów.
        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.
        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.
        - Ustalenie rankingu błędów.
        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.
        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.
        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.
      • DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.
 10.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.
 10.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.
 10.13.    Lean Management - filary:
      •    Just in Time i Jidoka.
      •    Kaizen.
      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).
      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.
      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.
      •    Wprowadzenie systemu Pull.
      •    Wykorzystanie Kart Kanban.
      •    Gra symulacyjna Pull Flow.
 10.14.    Weryfikacja systemu miar.
 10.15.    Określenie zdolność procesu.
 10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:
      •    Opracowanie zamknięcia projektu.
      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.
11. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.
  11.1.    Metoda DMADV.
  11.2.    Metoda DCCDI.
  11.3.    Metoda IDOV.
12. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.
  12.1.    Definicja i poziomy przywództwa.
  12.2.    Zasady postępowania Lidera.
  12.3.    Analiza zachowań kierowniczych.
13. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
  13.1.    Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.
  13.2.    Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów.
  13.3.    Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:
      • Meta plan.
      • Mapa myśli.
      • Metoda Walta Disney’a.
      •    Metoda 6 kapeluszy de Bono.
14. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:
• Nabycie umiejętności kierowania grupą Green Belts w ramach dużych projektów optymalizacyjnych.
• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.
GRUPA DOCELOWA
Kandydaci na stanowisko Black Belt:
• kierownicy,
• managerowie,
• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,
• liderzy zespołów projektowych.
CERTYFIKATY
Certyfikat Black Belt LUQAM.
Certyfikat SwissCert w języku polskim i niemieckim.
METODOLOGIA
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.
INFORMACJE DODATKOWE
Uwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 6 zjazdów.
Terminy kolejnych zjazdów zostaną wyznaczone po uruchomieniu pierwszego zjazdu.

Zapisu na szkolenie można dokonać na stronie: Black Belt.
Szkolenie można również zrealizować w ramach programów eksperckich: BPO/SSC Officer oraz Chief Operating Officer.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Tel. 12 296 49 30 lub 58 782 45 33
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Gdańsk, pomorskie

Biuro LUQAM, ul. Trzy Lipy 3

Cena: 9680 zł netto

od 2019-05-06 do 2019-05-07

W cenie: materiały dydaktyczne, certyfikat, bufet w ramach przerw kawowych

Kraków, malopolskie

Biuro LUQAM, ul. Kamieńskiego 47

Cena: 9680 zł netto

od 2019-05-20 do 2019-05-21

W cenie: materiały, poczęstunek, lunch, certyfikat.
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft