Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Wprowadzenie – cele szkolenia
Strategie i założenia Lean Manufacturing
- Historia Lean
- Zysk a koszty
- Praca grupowa i pro aktywność
- Rola lidera – zarządzanie przez dawanie wsparcia
- Identyfikacja strat – 7 strat
Gra symulacyjna – część I
System 5S- organizacja miejsca pracy
- Ćwiczenie na zrozumienie przydatności 5S
- Zasady pracy w oparciu o 5S
- Etapy wdrożenia sytemu 5S
- Praktyki z różnych organizacji
Ciągłe doskonalenie – Kaizen
- Idea Kaizen
- Przykłady doskonalenia z różnych organizacji
- Kaizeny indywidualne, grupowe, warsztaty Kaizen
- Nagradzanie za pomysły
- Ćwiczenie – zgłaszanie i ocena Kaizenów na potrzeby poprawy procesów gry symulacyjnej
- Poka-yoke
OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia
- Zastosowanie i cele OEE
- Ćwiczenie – obliczanie OEE
- Sposoby zbierania danych, analiza i postępowanie z informacjami
Standaryzacja pracy
- Ćwiczenie „samoloty – od chaosu do doskonalenia”
- Korzyści wynikające z standaryzacji
- Elementy standaryzacji
- Narzędzia standaryzacji
- Zasady dobrej standaryzacji
VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
- Metodologia postępowania w VSM
- Symbole i elementy graficzne mapy
- Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego” – tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej
SMED – redukcja czasu przezbrojenia
- Metodologia i narzędzia używane w SMED
- Ćwiczenie - analiza z użyciem materiału wideo procesu przezbrojenia z gry symulacyjnej, stworzenie instrukcji przezbrojenia
Gra symulacyjna – część II
Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing
- Przepływ jednej sztuki
- System push a system pull
- Czas taktu, czas cyklu
- Balansowanie obciążenia
- System Kanban
Gra symulacyjna – część III
Narzędzia rozwiązywania problemów
- PDCA
- 5W2H
- 5xWhy
- Burza mózgu, Philips 623
- Diagram Ishikavy
- Plan działania
- Arkusz A3
Gra symulacyjna – część IV
Podsumowanie szkolenia
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, specjalistów.
CERTYFIKATY
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
METODOLOGIA
Szkolenie teoretyczno-praktyczneErgo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft