Witalni.pl - terminarz szkoleń

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Terminologia, pojęcia podstawowe – poziom jakości, miara jakości, kontrola odbiorcza, próbka, populacja itd. Charakterystyka norm: 
(1) PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”, 
(2) Raport Techniczny PKN – ISO/TR 10017:2005 „Poradnik stosowania metod statystycznych w zakresie norm ISO 9001”, PN-ISO 2859-0:2002 „Wprowadzenie do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metodą alternatywną”.

2. Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek. Rozróżnienie wada/niezgodność.

3. Zasady konstruowania próbki.

4. Rodzaje planów według oceny alternatywnej do odbioru partii za partią – plany jednostopniowe, dwustopniowe, wielostopniowe (pięciostopniowe).

5. Statystyczny plan odbiorczy jako statystyczny test do weryfikacji hipotezy o zgodności partii z wymaganiami – błędy wnioskowania statystycznego:

 • ryzyko producenta (odrzucenie partii zgodnej z wymaganiami),
 • ryzyko klienta (przyjęcie partii niezgodnej z wymaganiami).

6. Charakterystyka statystyczna planów według oceny alternatywnej, szczegółowa interpretacja wszystkich statystycznych parametrów planu - funkcja operacyjno-charakterystyczna OC, granica akceptowanej jakości AQL, jakość graniczna CRQ (LQ), średnia jakość po kontroli AOQ, średnia graniczna jakość po kontroli AOQL, średnia liczba przebadanych sztuk ATI, średnia liczność próbki ASN, rodzaje kontroli (normalna, obostrzona, ulgowa), kryteria przejścia.

7. Dobór planu wg PN-ISO 2859: 2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, kryteria wyboru rodzaju plany (jednostopniowy, dwustopniowy, wielostopniowy), rodzaje kontroli (normalna, ulgowa, obostrzona, specjalna) i kryteria przejścia, ocena ryzyka producenta oraz klienta, porównanie planów dla poszczególnych rodzajów kontroli itd.

8. Dobór planu wg, PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, ocena ryzyka producenta oraz klienta, zasady optymalnego wyboru.

9. Dobór planu wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej” – praktyczne posługiwanie się Normą, zasady wyboru rodzaju kontroli skokowej, zasady prowadzenia kontroli skokowej (rozpoczęcie/kontynuacja/przerwanie), porównanie kontrola skokowa/kontrola partii za partią w trybie ulgowym.

10. Inne statystyczne pany odbiorcze – plany sekwencyje, plany z zerową liczbą kwalifikującą, wstęp do planów odbiorczych dla właściwości mierzalnych.

11. Przegląd norm ISO dotyczących statystycznej kontroli odbiorczej (statystyczne plany odbiorcze) – stan aktualny. Możliwości konstruowania i analizy planów wg zadanych parametrów kontroli (liczność partii, AQL, LQ) – Excel, Minitab.

12. Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:

 • Dobór i interperatcja funkcjonowania planu do odbioru partii za partią wg PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”.
 • Dobór i interpretacja funkcjonowania planu do odbioru partii izolowanych wg PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”.
 • Określenie zasad i statystyczna interpretacja funkcjonowania kontroli skokowej wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.
 • Optymalizacja wyboru planu – rodzaj kontroli, rodzaj planu, koszty kontroli (średnia liczba przebadanych sztuk na patię ATI, średnia lliczność próbki ASN, itd.).
 • Analiza porównawcza planów; plany według oceny alternatywnej/plany dla właściwości mierzalnych.
GRUPA DOCELOWA

 ADRESACI

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie produktu,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).
CERTYFIKATY

Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft
METODOLOGIA
Wykłady, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE

​Uczestnik nauczy się:

Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej.

Praktycznego posługiwania się normami ISO dotyczącymi statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej (PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3).

Właściwego doboru planu według oceny alternatywnej (odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych, kontrola skokowa).

Interpretacji statystycznej funkcjonowania planu (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.).

Uczestnik dowie się:


Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania statystycznych planów odbiorczych.

Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej – aktualny stan zagadnienia. 

Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3.

Kiedy zastosować inne plany odbiorcze (plany z zerową liczbą kwalifikującą, plany dla właściwości mierzalnych).

Jakie są wzajemne relacje kontrola odbiorcza/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym i optymalnym doborze planu.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Znajomość statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej.

Umiejętność optymalnego doboru planu według oceny alternatywnej,  rozumienie zasad statystycznego funkcjonowania planu.

Ogólna znajomość innych , w porównaniu do planów według oceny alternatywnej, możliwości statystycznej kontroli odbiorczej.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!