ACC training group

Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów

Kategoria
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Budowanie autorytetu lidera zespołu nie ogranicza się jedynie do okresów, kiedy sytuacja
w przedsiębiorstwie jest stabilna. Okresy zmian, wdrażania nowych standardów lub procedur,
bardzo często generują sytuacje konfliktowe, w których lider musi sprostać wyzwaniu rozwiązania powstających konfliktów nie tracąc przy tym autorytetu. Także codzienna praca zespołu: wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych, realizacja zadań, delegowanie, kontrola czy ocena niejednokrotnie prowadzą do konfliktów. Dlatego też w ramach szkolenia Uczestnicy mają możliwość poznać charakterystykę konfliktów (fazy, źródła, różne podejścia do konfliktów), jak również zweryfikować w praktyce style rozwiązywania konfliktów czy kluczowe umiejętności w odniesieniu do realiów swojej codziennej pracy. Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 60.%
GRUPA DOCELOWA
Liderzy, menadżerowie, kierownicy zarządzający zespołami
CERTYFIKATY
certyfikat TQMsoft
METODOLOGIA

wykład
ćwiczenia
warsztaty
przykłady
case study
INFORMACJE DODATKOWE
Program szkolenia:
1. Zaczynając od końca: ile kosztuje nas konflikt?
Wprowadzenie
2. Charakterystyka konfliktu w przedsiębiorstwie
strony­ konfliktu
źródła konfliktu (koło konfliktów Moore'a)
fazy i dynamika konfliktu
konsekwencje konfliktów-budowanie muru czy mostu?
3. Różne podejścia do zarządzania konfliktem w zespole/przedsiębiorstwie
zapobieganie
stymulowanie
wyciszanie
rozwiązywanie
4. Style rozwiązywania konfliktów w zależności od poziomu asertywności i umiejętności współpracy (w ujęciu Thomasa-Kilmanna)
dominacja
unikanie
kompromis
dostosowanie
współpraca
5. Zespół a najczęstsze sytuacje konfliktowe i sposoby ich adresowania
fazy rozwoju zespołu vs. natężenie sytuacji konfliktowych
kiedy ustalanie celów rodzi konflikty...
kiedy delegowanie rodzi konflikty...
kiedy brak motywacji rodzi konflikty...
kiedy ocenianie rodzi konflikty...
6. Lider pośrodku konfliktu
między pracownikami w zespole
między zespołami
między działami
7. Kluczowe umiejętności i autorytet lidera w sytuacjach konfliktowych
rozwiązywanie problemów
podejmowanie decyzji
zarządzanie zmianą
komunikowanie
negocjowanie
mediacje
8. Metody wywierania wpływu i przeciwdziałania próbom manipulacji
9. Komunikacja w sytuacjach konfliktu, napięcia i stresu
umiejętności aktywnego słuchania
wykorzystanie głosu i mowy ciała
pojęcie oraz idee facylitacji i mediacji w procesie przezwyciężania trudnych sytuacji międzyludzkich i międzygrupowych
Ćwiczenia:
Interaktywna prezentacja
Ćwiczenia indywidualne, w parach i małych grupach
Analiza studiów przypadków
Odgrywanie scenek

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Golden Training 4Grow ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft