Witalni.pl - terminarz szkoleń

Skuteczny menadżer – praktyczne aspekty zarządzania

Kategoria
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie omawia praktyczne aspekty zarządzania podległymi obszarami przedsiębiorstwa i powierzonymi zasobami, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z kierowaniem ludźmi.
GRUPA DOCELOWA
Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, Osoby kierujące zespołami projektowymi, Osoby nadzorujące sekcje i grupy szeregowych pracowników (superwizorzy, brygadziści) Osoby przygotowujące się do roli kierowniczej.
CERTYFIKATY
certyfikat TQMsoft
METODOLOGIA

wykład
ćwiczenia
przykłady
INFORMACJE DODATKOWE
Program szkolenia:
1.Co to jest zarządzanie? Istota i cele zarządzania zasobami firmy: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nie materialnymi.
2.Współczesny skuteczny menedżer – obszary odpowiedzialności, zadania i kompetencje.
3.Orientacja na cele w zarządzaniu. Działanie „zadaniowe”.
4.Style zarządzania i konsekwencje przyjęcia każdego z nich.
5.Planowanie: metody planowania, bariery skutecznego planowania, warunki skutecznego wdrażania planów w życie.
6.Delegowanie zadań i kompetencji.
7.Elementy coachingu, elementy motywowania pracowników
8.Problemy komunikacji interpersonalnej w pracy menedżera: praktyczne wskazania dla poprawnej komunikacji między zwierzchnikiem a podwładnym.
9.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji: rodzaje problemów i decyzji podejmowanych przez kierowników, etapy podejmowania decyzji, metody rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji.
Ćwiczenia:
- Zadania i ćwiczenia (wykonywane samodzielnie lub w 2-4 osobowych zespołach) egzemplifikujące wiedzę teoretyczną i pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów menedżerskich takich jak: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, delegowanie obowiązków, planowanie, organizowanie, komunikowanie się i inne.
- Prezentacje i omawianie wyników zadań opracowanych przez poszczególne zespoły.

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Golden Training 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect