Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Menadżer jakości

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

PROGRAM I ĆWICZENIA

I dzień:

Moduł A (QUALITY)  – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.

1. Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja. 
2. Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM. 
3. Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4. System zarządzania jakością  - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5. Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6. Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie  i  narzędzia.
 
Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.

7. Kształtowanie jakości w strategii organizacji.  
a. Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach. 
b. Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
c. Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.
8. Cele biznesu w praktyce.
a. Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.
9. Otoczenie organizacji.
a. Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.     
b. Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z  dostawcą.
 
II dzień: 

Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie. 

1. Zarządzanie (Management).
a. Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia. 
b. Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.
2. Proces zmian (Change management).
a. Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
b. Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.
3. Rola kierownika w organizacji (Leadership).
a. Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.
 
Ćwiczenia:

  • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management. 
  • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości. 
  • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
  • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
  • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości. 
  • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych  - zawodowych i personalnych.
  • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
  • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.
GRUPA DOCELOWA

·         Menedżerowie jakości

·         Kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania ( ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości

CERTYFIKATY
Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft
METODOLOGIA
wykłady + ćwiczenia, Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 55 %:      

 

INFORMACJE DODATKOWE

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik nauczy się:

1. Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.
2. Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.
3. Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.
4. Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

1. Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych 
z problematyką jakości.
2. Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.
3. Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft