Witalni.pl - terminarz szkoleń

Menadżer jakości

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM. Podstawowe zasady zarządzania jakością, Jakość w obszarze programowania strategii oraz rola w niej menedżera jakości. Przełożenie celów na działania i ich realizacja - Balanced Scorecard. Ocena działań, Teoria ograniczeń, Znaczenie klienta, Satysfakcja Klienta oraz jej pomiar i znaczenie, dalsze wykorzystanie danych. Jakość w kontekście koncepcji Lean , TQM, Six Sigma. Znaczenie dostawcy oraz kształtowanie relacji z dostawcami. 

GRUPA DOCELOWA

·         Menedżerowie jakości

·         Kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania ( ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości

METODOLOGIA
wykłady + ćwiczenia, Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 55 %:      

 

INFORMACJE DODATKOWE

Plan:

 

I dzień:

 

1.       Istota i ewolucja jakości

2.       Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM

3.       Podstawowe zasady zarządzania jakością

4.       Jakość w obszarze programowania strategii:

·         MBO

·         Catach Ball

·         Hoshin Kanri

·         Uczestnictwo menedżera jakości w planowaniu strategii

5.       Przełożenie celów na działania i ich realizacja.

·         Balanced Scorecard

·         Pomiar procesów (zasady, metody)

6.       Ocena działań w sferze jakości:

·         Rachunek kosztów jakości

·         Teoria ograniczeń jako alternatywa dla tradycyjnej analizy kosztów jakości

7.       Ćwiczenia praktyczne

8.       Pytania, dyskusja

 

II dzień:

  1. Znaczenie klienta:

·         Satysfakcja klienta, jej znaczenie i związki z lojalnością

·         Pomiar satysfakcji klienta (zasady i metody, m.in. Voice of Customer)

·         Kierunki wykorzystania informacji o satysfakcji klienta

  1. Jakość w płaszczyźnie procesów wewnętrznych – podstawowe koncepcje:

·         TQM

·         Six Sigma

·         Lean Manufacturing

  1. Znaczenie dostawców:

·         Rola dostawcy w budowaniu  jakości

·         Zasady kształtowania pozytywnych relacji klient-dostawca

  1. Ćwiczenia
  2. Dyskusja

 

Ćwiczenia:

·         Rozwinięcie celów strategicznych metodą kaskadowania (MBO)

·         Praktyczne zastosowanie metody Blanaced Scorecard dla wybranego procesu

·         Opracowanie mierników do oceny wybranego procesu, opracowanie zasad gospodarowania nimi

·         Ocena kosztów jakości dla wybranego przypadku/procesu

·         Opracowanie procedury badania satysfakcji klienta wraz ze zbiorem narzędzi i zasadami wykorzystania danych wyjściowych

·         Wykorzystanie modelu DMAIC do rozwiązania konkretnego problemu jakościowego


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Golden Training 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect