SPRAWDŹ PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA PRODUKCJI

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Źródła informacji. 
2. Przegląd norm. 
3. Warstwy i rola rysunku 2D. 
4. Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja. 
5. Symbole tolerancji geometrycznych. 
6. Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu. 
7. Dlaczego nie sam model 3D - kilka błędów z życia. 
8. Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów. 
9. Domyślna interpretacja wymiaru. 
10. Zasada niezależności. 
11. Zasada powłoki. 
12. Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ). 
13. Zasada maksimum materiału.
14. Zasada minimum materiału. 
15. Składowe tolerancji geometrycznych. 
16. Ramka tolerancji geometrycznych. 
17. Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie. 
18. Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia. 
19. Tolerancje ogólne wg norm ISO. 
20. Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych. 
21. Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów. 
22. Różnice ISO – AMSE. 
23. Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia – ćwiczenia. 
24. Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych. 
25. Wirtualna granica maksimum materiału. 
26. Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych. 
27. Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D. 
28. Dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm. 
29. Jak analizować i tworzyć rysunki 2D. 
30. Zastosowanie CMM - wybór czy konieczność. 
31. RPS wg norm ISO, VW. 
32. Tolerancje ogólne wg norm DIN. 
33. Messplan wg norm GS. 
34. Łańcuchy wymiarowe. 
35. Analiza wybranych rysunków Uczestników.
 
Ćwiczenia i przykłady:

 • Analiza rysunku technicznego - ustalanie właściwej kolejności analizy dla przykładowego rysunku z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach). 
 • Analiza rysunku technicznego - dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych oraz dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm (burza mózgów). 
 • Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów. 
 • "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania. 
 • Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów. 
 • Bicie - typowanie rodzaju odchyłki. 
 • Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów. 
 • Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów. 
 • Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji i odchyłki bić.
 • Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej. 
 • Bazowanie - analiza lokalizacji punktów RPS na wybranym przykładzie z branży motoryzacyjnej. 
 • Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach). 
 • Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach). 
 • "Obliczenie" prostego sprawdzianu funkcjonalnego do weryfikacji wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie w grupach). 
 • Znajdowanie błędów w dokumentacji przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach). 
 • Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej (z możliwością analizy rysunków klienta).
GRUPA DOCELOWA
 • inżynierowie jakości,
 • inżynierowie procesu,
 • pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • konstruktorzy,
 • technolodzy,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy produktu,
 • inżynierowie rozwoju dostawców,
 • pracownicy kontroli dostaw,
 • kierownictwo jakości, inżynierii, konstrukcji.
CERTYFIKATY

Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft
METODOLOGIA
wykład, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnik dowie się: 

 • Jakie normy dotyczą wymiarowania i tolerowania geometrycznego. 
 • Co to są tolerancje geometryczne i jak je oznaczamy.
 • Jaką rolę odgrywają bazy i układy baz. 
 • Jakie są zasady prawidłowego doboru bazowania na etapie konstrukcji oraz weryfikacji.
 • Jakie są specyficzne normy i oznaczenia wybranych klientów w branży motoryzacyjnej.
 • Jaka jest interpretacja wybranych zapisów znajdujących się na rysunkach używanych w pracy zawodowej.

 
Uczestnik nauczy się:

 • Stosować symbole tolerancji geometrycznych w praktyce. 
 • Interpretować zapisy dotyczące funkcjonalności wyrobów.
 • Dobierać właściwe do zapisów rysunkowych metody pomiarowe. 
 • Samodzielnego poszukiwania rozwiązań. 
 • Pracy grupowej w zakresie analizy dokumentacji technicznej.
 • Podejścia do analizy rysunków ze swojej pracy zawodowej.
 • Interpretacji wybranych oznaczeń wg norm VW, DIN, GS.
 • Jakie są różnice w podejściu do analizy pomiędzy konstrukcją, technologią i jakością.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD AGILE Fundacja Wszechnicy Budowlanej Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Centrum Szkoleniowe Lektor Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.