Witalni.pl - terminarz szkoleń

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Wymiarowanie i tolerowanie geome­try­­czne­­ wg norm ISO oraz ASME poszerzone o wybrane normy DIN, VW, GS. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem geometrii wyrobów w odniesieniu do wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Zasady prawidłowego doboru narzędzi i strategii pomiarowych do wybranych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędno­ściowych technik pomiarowych do pomiaru odchyłek geometrycznych. Niepewność pomiaru i ocena zgodności wyrobów wg normy ISO 14253-1. Bazy wymiarowe
i bazy cząstkowe z rozszerzeniem o system punktów referencyjnych (RPS). Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności (montowalności) wyrobów, studium przypadków z przemysłu motoryzacyjnego, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, rozwiązywanie problemów.
GRUPA DOCELOWA
• Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej • Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla. • Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC. • Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców. • Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości. • Doradcy techniczni.
METODOLOGIA
wykład, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE

·         Wprowadzenie

·         Źródła informacji

·         Przegląd norm

·         Warstwy i rola rysunku 2D

·         Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja

·         Symbole tolerancji geometrycznych

·         Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu

·         Dlaczego nie sam model 3D - kilka błędów z życia

·         Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów

·         Domyślna interpretacja wymiaru

·         Zasada niezależności

·         Zasada powłoki

·         Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ)

·         Zasada maksimum materiału

·         Zasada minimum materiału

·         Składowe tolerancji geometrycznych

·         Ramka tolerancji geometrycznych

·         Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie

·         Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia

·         Tolerancje ogólne wg norm ISO

·         Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych

·         Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów

·         Różnice ISO - AMSE

·         Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia - ćwiczenia

·         Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych

·         Wirtualna granica maksimum materiału

·         Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych

·         Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D

·         Dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm

·         Jak analizować i tworzyć rysunki 2D

·         Zastosowanie CMM - wybór czy konieczność

·         RPS wg norm ISO i VW

·         Tolerancje ogólne wg norm DIN

·         Messplan wg norm GS

·         Łańcuchy wymiarowe

·         Analiza wybranych rysunków Uczestników

·         Podsumowanie

 

Ćwiczenia i przykłady:

·      Analiza rysunku technicznego - ustalanie właściwej kolejności analizy dla przykładowego rysunku z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach)

·      Analiza rysunku technicznego - dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych oraz dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm (burza mózgów)

·      Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów

·      "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania

·      Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów

·      Bicie - typowanie rodzaju odchyłki

·      Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów

·      Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów

·      Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji
i odchyłki bicia promieniowego

·      Bazowanie - analiza wpływu kolejności bazowania dla przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej

·      Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej

·      Bazowanie - analiza lokalizacji punktów RPS na wybranym przykładzie z branży motoryzacyjnej

·      Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie
w grupach)

·      Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach)

·      "Obliczenie" prostego sprawdzianu funkcjonalnego do weryfikacji wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie
w grupach)

·      Znajdowanie błędów w dokumentacji przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach)

·      Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej (z możliwością analizy rysunków klienta)

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Createevent BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft