Witalni.pl - terminarz szkoleń

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zasady wymiarowania i tolerowania geome­try­­czne­­go wg norm ISO. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem wymagań dotyczących geometrii wyrobów w odniesieniu do specyficznych wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Prawidłowy dobór narzędzi i metod pomiarowych do określonych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędno­ściowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej. Niepewność pomiaru i jego wpływ na ocenę zgodności wyrobów. Bazy wymiarowe. Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności/ montowalności wyrobów, studium problemów i przypadków przemysłowych, ćwiczenia rachunkowe oraz rozwiązywanie problemów.
GRUPA DOCELOWA
Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla. Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC. Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców. Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości. Doradcy techniczni.
METODOLOGIA
wykład, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE
Wstęp - cele wymiarowania i tolerowania geometrycznego.
GDT a wymagania ISO/TS 16949.
Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja.
Symbole tolerancji geometrycznych.
Typy tolerancji często używane w branży motoryzacyjnej.
Dokumentacja techniczna w branży motoryzacyjnej, formy specyfikacji geometrycznych.
Zastosowanie współrzędnościowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej.
Niepewność pomiaru i jej skutki.
Podział i struktura norm GPS (Geometrical Part Specification).
Elementy geometryczne i operacje na modelach tolerancji geometrycznych
Struktura macierzy definicji elementów geometrycznych.
Rodzaje wymiarów.
Granica maksimum materiału.
Symbole spotykane w dokumentacji technicznej nie będące symbolami tolerancji geometrycznych.
Zasada niezależności i zasada powłoki.
Wirtualna granica maksimum materiału.
Zasada maksimum i minimum materiału.
Składowe tolerancji geometrycznych.
Ramka tolerancji.
Bazy pomiarowe oraz ich oznaczenia.
Układ współrzędnych samochodu i system punktów referencyjnych RPS.
Tolerancje ogólne.
Metody (filtry) kalkulacji przy ocenie odchyłek kształtu.
Zastosowanie układów współrzędnych „Best Fit".
Odchyłki kształtu.
Odchyłki kierunku.
Odchyłki położenia.
Odchyłki bicia.
Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do różnych zadań pomiarowych/zapisów tolerancji.
Tolerowanie i kontrola funkcjonalności wyrobów.
Główne różnice pomiędzy normami ISO i ASME.
Ćwiczenia:
Zasada powłoki - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów dla wybranych przykładów.
Tolerancja profilu wyznaczonej powierzchni - typowanie właściwych zapisów tolerancji.
Tolerancja profilu wyznaczonej linii - określanie (wizualizacja) pola tolerancji.
Tolerancja położenia - analiza znaczenia przyjętej kolejności bazowania.
Granica maksimum materiału - obliczenia MML.
Zasada maksimum materiału - analiza przykładów i zastosowań.
Bicie - planowanie prawidłowej strategii pomiaru.
Prostopadłość, równoległość, współosiowość, pozycja - określanie (wizualizacja) odchyłek dla wybranych przykładów.
Określanie (wizualizacja) odchyłek wyrobów na podstawie rysunku wyrobu nominalnego
i rysunku wyrobu rzeczywistego.
Analiza składowych tolerancji.
Odchyłki profilu wyznaczonej powierzchni oraz punktu mierzonego w układzie samochodu - różnice i najczęściej występujące błędy w interpretacji wyników pomiaru.
Analiza odchyłek prostopadłości dla wybranych przypadków.
Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej.

KONTAKT
Joanna Bielewicz
Tel. 12 397 18 81
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Kraków, malopolskie

TQMsoft, ul. Bociana 22a

Cena: 1690 zł netto

od 2018-01-22 do 2018-01-23

W cenie: cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwac

Kraków, malopolskie

Siedziba Firmy TQMsoft, ul. Bociana 22 a

Cena: 1690 zł netto

od 2018-03-26 do 2018-03-27

W cenie: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.

Kraków, malopolskie

TQMsoft, ul. Bociana 22a

Cena: 1690 zł netto

od 2018-06-05 do 2018-06-06

W cenie: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab