Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM I ĆWICZENIA
1. Przegląd norm. 
2. Warstwy i rola rysunku 2D. 
3. Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja. 
4. Symbole tolerancji geometrycznych. 
5. Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu. 
6. Dlaczego nie sam model 3D – kilka błędów z życia. 
7. Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów. 
8. Domyślna interpretacja wymiaru. 
9. Zasada niezależności. 
10. Zasada powłoki. 
11. Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ). 
12. Zasada maksimum materiału. 
13. Zasada minimum materiału. 
14. Składowe tolerancji geometrycznych.
15. Ramka tolerancji geometrycznych. 
16. Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie. 
17. Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia. 
18. Tolerancje ogólne wg norm ISO. 
19. Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych. 
20. Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów. 
21. Różnice ISO – AMSE. 
22. Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia – ćwiczenia. 
23. Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych. 
24. Wirtualna granica maksimum materiału. 
25. Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych 
26. Podsumowanie.
 
 
Ćwiczenia: 
 

Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów. 
"Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania. 
Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów.
Bicie - typowanie rodzaju odchyłki. 
Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów. 
Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów. 
Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji i odchyłki bicia promieniowego. 
Bazowanie - analiza wpływu kolejności bazowania dla przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej. 
Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej. 
Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach). 
Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach). 
Obliczanie prostego sprawdzianu funkcjonalnego do kontroli wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie w grupach). 
Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej.
GRUPA DOCELOWA
inżynierowie jakości,
inżynierowie procesu,
pracownicy laboratorium pomiarowego,
konstruktorzy,
technolodzy,
liderzy projektów,
audytorzy produktu, 
inżynierowie rozwoju dostawców,
pracownicy kontroli dostaw,
kierownictwo jakości, inżynierii, konstrukcji.
CERTYFIKATY

Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft
METODOLOGIA
wykład, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnik dowie się: 

Jakie normy dotyczą wymiarowania i tolerowania geometrycznego. 
Co to są tolerancje geometryczne i jak je oznaczamy. 
Jaką rolę odgrywają bazy i układy baz. 
Jakie są zasady prawidłowego doboru bazowania na etapie konstrukcji oraz weryfikacji.  
 
Uczestnik nauczy się: 

Stosować symbole tolerancji geometrycznych w praktyce. 
Interpretować zapisy dotyczące funkcjonalności wyrobów. 
Dobierać właściwe do zapisów rysunkowych metody pomiarowe. 
Samodzielnego poszukiwania rozwiązań. 
Pracy grupowej w zakresie analizy dokumentacji technicznej.
 
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Umiejętność samodzielnej pracy z rysunkiem technicznym w branży motoryzacyjnej.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft