Witalni.pl - terminarz szkoleń

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zasady wymiarowania i tolerowania geome­try­­czne­­go wg norm ISO. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem wymagań dotyczących geometrii wyrobów w odniesieniu do specyficznych wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Prawidłowy dobór narzędzi i metod pomiarowych do określonych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędno­ściowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej. Niepewność pomiaru i jego wpływ na ocenę zgodności wyrobów. Bazy wymiarowe. Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności/ montowalności wyrobów, studium problemów i przypadków przemysłowych, ćwiczenia rachunkowe oraz rozwiązywanie problemów.
GRUPA DOCELOWA
Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla. Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC. Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców. Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości. Doradcy techniczni.
METODOLOGIA
wykład, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE
Wstęp - cele wymiarowania i tolerowania geometrycznego.
GDT a wymagania ISO/TS 16949.
Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja.
Symbole tolerancji geometrycznych.
Typy tolerancji często używane w branży motoryzacyjnej.
Dokumentacja techniczna w branży motoryzacyjnej, formy specyfikacji geometrycznych.
Zastosowanie współrzędnościowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej.
Niepewność pomiaru i jej skutki.
Podział i struktura norm GPS (Geometrical Part Specification).
Elementy geometryczne i operacje na modelach tolerancji geometrycznych
Struktura macierzy definicji elementów geometrycznych.
Rodzaje wymiarów.
Granica maksimum materiału.
Symbole spotykane w dokumentacji technicznej nie będące symbolami tolerancji geometrycznych.
Zasada niezależności i zasada powłoki.
Wirtualna granica maksimum materiału.
Zasada maksimum i minimum materiału.
Składowe tolerancji geometrycznych.
Ramka tolerancji.
Bazy pomiarowe oraz ich oznaczenia.
Układ współrzędnych samochodu i system punktów referencyjnych RPS.
Tolerancje ogólne.
Metody (filtry) kalkulacji przy ocenie odchyłek kształtu.
Zastosowanie układów współrzędnych „Best Fit".
Odchyłki kształtu.
Odchyłki kierunku.
Odchyłki położenia.
Odchyłki bicia.
Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do różnych zadań pomiarowych/zapisów tolerancji.
Tolerowanie i kontrola funkcjonalności wyrobów.
Główne różnice pomiędzy normami ISO i ASME.
Ćwiczenia:
Zasada powłoki - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów dla wybranych przykładów.
Tolerancja profilu wyznaczonej powierzchni - typowanie właściwych zapisów tolerancji.
Tolerancja profilu wyznaczonej linii - określanie (wizualizacja) pola tolerancji.
Tolerancja położenia - analiza znaczenia przyjętej kolejności bazowania.
Granica maksimum materiału - obliczenia MML.
Zasada maksimum materiału - analiza przykładów i zastosowań.
Bicie - planowanie prawidłowej strategii pomiaru.
Prostopadłość, równoległość, współosiowość, pozycja - określanie (wizualizacja) odchyłek dla wybranych przykładów.
Określanie (wizualizacja) odchyłek wyrobów na podstawie rysunku wyrobu nominalnego
i rysunku wyrobu rzeczywistego.
Analiza składowych tolerancji.
Odchyłki profilu wyznaczonej powierzchni oraz punktu mierzonego w układzie samochodu - różnice i najczęściej występujące błędy w interpretacji wyników pomiaru.
Analiza odchyłek prostopadłości dla wybranych przypadków.
Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft