Szkolenie - Akademia Skutecznego Handlowca

Połączenia gwintowane - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podejmowane zagadnienia poparte są przykładami, w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę obliczeniową (posługiwanie się programem Minitab oraz MS Office: Excel) jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie prowadzenia i możliwości doskonalenia procesu).
GRUPA DOCELOWA
Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.
METODOLOGIA
warsztaty, ćwiczenia
INFORMACJE DODATKOWE
Wykład:
1. Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, moduł Younga, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne), warunek wytrzymałościowy naprężenia normalnego na rozciąganie.
2. Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia podczas dokręcania.
3. Obliczeniowe wyznaczenie wartości optymalnego momentu dokręcania [Nm.], wzór Kellermanna i Kleina na moment obrotowy napinający, metoda obliczania wartości współczynnika tarcia, warunek samohamowności gwintu, omówienie sposobu obliczenia naprężenia działającego na rdzeń śruby, metody wyznaczania początku plastyczności połączenia (z użyciem kluczy dynamometrycznych LightStar– obliczenia przeprowadzane w MS Excel).
4. Trybologia – tarcie, podział tarcia ze względu na lokalizację i ruch, prawo tarcia, współczynnik tarcia, jako parametr mający istotny wpływ na jakość połączenia oraz dobór optymalnej wartości momentu dokręcenia, omówienie głównych czynników mających istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia, tarcie statyczne i kinetyczne (główne różnice).
5. Strategie dokręcania – momentowa i kątowa. Różnice, zastosowania, przykłady.
6. Wieloczynnikowa Analiza Wariancji przeprowadzana z użyciem modułu DOE (Design of Experiments– Projektowanie Eksperymentu) – omówienie znaczenia i wpływu czynników wejścia (wprowadzenie wariancji współczynnika tarcia, twardości śruby, cech geometrycznych gwintu) na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia). Ogólne zasady planowania eksperymentu.

Ćwiczenia:
Ćwiczenia:
Wykonanie zadań (Excel) mających na celu sprawdzenie spełnienia warunku wytrzymałości na rozciąganie, obliczenie naprężenia działającego na rdzeń śruby, podanie wartości procentowej naprężenia na rdzeń śruby
w stosunku do granicy plastyczności (Re) śruby, obliczenie optymalnego momentu dokręcania z użyciem wzoru Kellermanna i Kleina, wyznaczenie granicy uplastycznienia połączenia podczas dokręcania.
Warsztaty:

Przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu zdobycie praktycznej i analitycznej umiejętności pozyskania danych wejściowych do eksperymentu. Na podstawie pozyskanych danych zaprojektowany i przeprowadzony zostanie eksperyment DOE (MiniTab, Excel), mający na celu wskazanie czynnika (czynników) wywierającego istotny wpływ na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia). Przedstawienie wyników eksperymentu (wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji). Interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących, analiza zdolności procesu w momencie włączenia czynników głównych oraz interakcji pomiędzy nimi. Dyskusja.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft