Witalni.pl - terminarz szkoleń

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Kategoria
ochrona_srodowiska
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jego opracowanie jest ważnym elementem procesu przygotowania inwestycji, wymagającym dobrego zaplanowania czasu i finansów niezbędnych do realizacji tego zadania. Stąd też warto wiedzieć, kiedy taki raport jest niezbędnie konieczny, a w jakich przypadkach wystarczyłaby dobrze przygotowana karta informacyjna przedsięwzięcia. Jeśli już wiadomo, że opracowanie raportu OOŚ jest konieczne, należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem, którego "życie" nie kończy się z chwilą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jego analizy są podstawą założeń do projektu budowlanego, wykonawczego i postępowania podczas budowy. Jest analizowany przez instytucje wydające pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz instytucje decydujące o przyznaniu i rozliczeniu dofinansowania inwestycji. Jest wreszcie dokumentem publicznym, na zawsze pozostającym w archiwach. Powinien być tak krótki jak to tylko możliwe, będąc jednocześnie zbiorem pełnych analiz o charakterze naukowym, zebranych w spójną całość spełniającą wymagania przepisów prawa i jednocześnie przedstawioną językiem zrozumiałym dla osób nie będących specjalistami w danych dziedzinach wiedzy. Raport OOŚ, czy też karta informacyjna przedsięwzięcia, stanowią często pierwszą pełną, publicznie dostępną informację na temat projektu. Przy poprawności merytorycznej dokumenty te powinny być traktowane jako wizytówka inwestora.

 

Program szkolenia


Dzień I:


 1. Kiedy sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, a kiedy raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest rola tych dokumentów:
   
  • Ocena oddziaływania na środowisko – syntetyczne ujęcie celów i podstawowych etapów procesu OOS, procedury wydawania decyzji środowiskowej, ponownej oceny i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym kwalifikacja przedsięwzięcia do przeprowadzenia tzw. oceny właściwej,
  • Rola raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia w: procesie inwestycyjnym, procedurze administracyjnej, procedurze z udziałem społeczeństwa, pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji.
    
 2. Zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
   
  • Zawartość dokumentacji OOŚ w aspekcie celów, w jakich powstaje karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport OOŚ – powiązanie wymagań przepisów i dobrej praktyki,
  • Poziom szczegółowości poszczególnych zakresów tematycznych oraz spójność informacji prezentowanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i raporcie OOŚ.
    
 3. Metody sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko:
   
  • Koordynacja przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ jako szczególna umiejętność menadżerska,
  • Metody prognozowania oddziaływań w zależności od przedmiotu raportu OOŚ.


Dzień II:


 1. Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w związku ze zmienioną dyrektywą OOŚ:
   
  • Bioróżnorodność, adaptacja do zmian klimatycznych, krajobraz, ryzyko podatności na katastrofy budowlane i naturalne,
  • Niepewność w ocenie oddziaływania na środowisko.
    
 2. Ryzyka związane z przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ.
   
 3. Sprawdzenie jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
   
  • Czynniki mające wpływ na jakość dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ.
  • Listy sprawdzające w zależności od etapu procesu OOŚ oraz rodzaju inwestycji.

GRUPA DOCELOWA

Warsztat na temat raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko skierowany jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:

 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie OOŚ,
 • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką jakości procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.


Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:

 • wiedzę na temat czynników, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.
METODOLOGIA

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. 


Metody prowadzenia zajęć:

 • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
 • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
 • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
 • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do organizatora.
INFORMACJE DODATKOWE

Wykładowca

Specjalizuje się w tematyce ocen oddziaływania na środowisko i przygotowania dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ, czyli prognoz i raportów ooś oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia.


Od dwudziestu lat zajmuje się procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla różnych inwestycji infrastrukturalnych (głównie transportowych, energetycznych i hydrotechnicznych). Koordynuje pracę interdyscyplinarnych zespołów opracowujących dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz dofinansowania inwestycji. Pracowała jako konsultantka Jaspers – inicjatywy Komisji Europejskiej i kluczowych banków europejskich mającej na celu poprawę jakości dokumentacji aplikacyjnej. Prowadziła również nadzory środowiskowe podczas realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.


Szczególną uwagę zwraca na logiczny ciąg i całościowe podejście do wielowątkowych informacji prezentowanych w ramach dokumentacji projektowej, środowiskowej i finansowej przedsięwzięcia. Spójność i konsekwencję postrzega jako jeden z najważniejszych elementów efektywnego włączenia kwestii środowiskowych (społecznych, przyrodniczych i krajobrazowych) do procesu inwestycyjnego.


Należy do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – organu doradczego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.


Jest absolwentką architektury krajobrazu SGGW, podyplomowych studiów planowania przestrzennego Politechniki Warszawskiej, specjalistycznych kursów oceny oddziaływania na środowisko oraz kursów trenerskich i mediacyjnych. Szkolenia prowadzi w charakterystyczny, żywy, interaktywny sposób stosując autorskie metody warsztatowe z wykorzystaniem wiedzy popartej praktyką zawodową.


Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,ocena-oddzialywania-ros.html

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence Meritum Cargo School edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!