VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019


PIT DLA MŁODYCH

Data publikacji: 2019-08-12

SIERPIEŃ 2019 r.
Nowe zwolnienie
dla młodych do 26 r. życia.
Zerowy PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ostatnia zmiana - ustawa z dnia 4 lipca 2019r. obowiązująca od 1 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2019r. poz. 1387). wprowadza możliwość zastosowania zerowego podatku do końca 2019 r. dla osób do 26 r. życia

Przypis wprost z ustawy, art.21 ust.1 pkt.148:

Art. 21. Zwolnienia

1. Wolne od podatku dochodowego są:

.

.

148) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jeżeli w roku podatkowym wartość przychodu ustalona jest w kwocie 85 528 zł. to w roku 2019 będzie limit proporcjonalny czyli wartość 35 636,67 ( 85 528 : 12 m-cy x 5 m-cy = 35636,67).

Aby pracodawca mógł zastosować stawkę „0” podatku dochodowego dla zatrudnionych osób do 26 r. powinien sprawdzić:

  1. Wiek zatrudnionej osoby na dzień uzyskania przychodu.
  2. Formę zatrudnienia ( dotyczy umowy o pracę, zlecenia oraz innych rodzajów wykazanych w punkcie 148, nie dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej czy przychodów z praw majątkowych.
  3. Wysokość kwoty, aby nie przekroczyć podanego limitu.
  4. Czy otrzymał oświadczenie od osoby zatrudnionej.

Przedstawiamy wzór oświadczenia, które pochodzi ze strony Ministerstwa Finansów.

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-zero-dla-mlodych-przykladowe-oswiadczenie-pracownika

1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394); http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394/1..

1) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358), wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (zwane przychodami z pracy), do wysokości limitu, który w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł.

Proponujemy także zapoznać się z informacjami podanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Bez_PIT_dla_mlodych_ulotka_2019_pop.pdf/61503dd5-d53d-9468-c99b-8d7190242c87

Przykład 1.

Studentka 24 lata jest zatrudniona w firmie na podstawie umowy zlecenia. Przyjmijmy wynagrodzenie brutto zgodnie z umową 1 227,00 zł. Umowa nie podlega składkom ZUS na podstawie art.6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998r.( Dz.U. z 2019r. poz.300 ).

Do lipca 2019r. otrzymywałaby wynagrodzenie netto 1 050,00 zł, wyliczane zgodnie z przedstawioną niżej tabelą.

Tabela 1 pokazuje rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 177,00 zł.

Od sierpnia 2019 r. w takim samym przypadku, po złożeniu oświadczenia, zatrudniona osoba otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto czyli 1 227,00 zł, gdyż ta umowa nie jest objęta składkami ZUS a podatek będzie w wysokości 0.

Podatnicy, którzy nie złożą oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają po rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 26 r. życia bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika. Natomiast podatnik może złożyć oświadczenie, jeżeli będzie chciał aby podatek był naliczany.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Przykład 2.

Zatrudniona na podstawie umowy o pracę osoba ma 25 lat. Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł.. Złożyła oświadczenie dotyczące stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów a także PIT-2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%. Oto dwie tabele przedstawiające rozliczenie przed sierpniem 2019 r. i od 1 sierpnia 2019 r. przy założeniu złożenia oświadczenia w sprawie podatku. Gdyby nie zostało złożone oświadczenie że przychody będą zwolnione z podatku, liczymy nadal zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2 Przykładowe rozliczenie wynagrodzenia do lipca 2019 r.

Zatrudniona osoba złożyła oświadczenie w sprawie zwolnienia z naliczenia podatku. Oto rozliczenie od sierpnia 2019r.

Tabela 3 Przykładowe rozliczenie wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r.

Naliczone składki ZUS nie ulegają zmianie.

A teraz przykład na obniżenie składki zdrowotnej.

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Powtórzmy - składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą wyliczamy w taki sposób, jakby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, wówczas składkę obniża się do wysokości tej zaliczki.

Przykład 3.

Zatrudniona na podstawie umowy o pracę 23-letnia kobieta pracuje na 1/4 etatu, otrzymując stałe wynagrodzenie w wysokości 850 zł brutto. Jest ona uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie złożonego PIT-2. Składka na ub. wypadkowe 1,67%. Na początku sierpnia 2019 r. ww. pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia.

Tabela 4 Rozliczenie od 1 sierpnia 2019r.


Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam Cię serdecznie na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301). Najbliższą edycję rozpoczynamy 08.09.2019 r.

Najnowsze artykuły

Admin - szara eminencja w naszej codzienności
2019-08-12 Zostań moderatorem Design Thinking
2019-08-12 Nowoczesny savoir-vivre w biznesie
2019-08-12 Controlling personalny – podstawowe grupy mierników
2019-08-12 Rynek pracy w Warszawie
2019-08-12 Skuteczny mentoring w firmie – od czego zależy?
2019-08-12 Czym jest biała lista podatników oraz jakich dostarcza informacji?
2019-08-12 Cyfryzacja i udogodnienia dla klientów MetLife
2019-08-12 I Ty możesz zostać SPECJALISTĄ ds. Wynagrodzeń i Kadr
2019-08-12 SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI
2019-08-12


Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności