VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019


Czym jest biała lista podatników oraz jakich dostarcza informacji?

Data publikacji: 2019-06-25

Co do zasady zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r. Tego dnia resort udostępni nowy wykaz (białą listę), w której mają się pojawić informacje o kontach bankowych podatników VAT. Otóż ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018 ) wprowadza istotną zmianę, nie tylko w zakresie VAT, ale także w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów. Dalsze zmiany wejdą w życie na początku 2020 roku  w Ordynacji Podatkowej oraz w ustawie o podatku  PIT i CIT.


Czym jest biała lista podatników oraz jakich dostarcza informacji?


Białą listę podatników VAT będzie prowadził szef  Krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MF oraz CEIDG. Będą w niej między innymi informacje o rachunkach rozliczeniowych przedsiębiorców (firm).  Biała lista podatników ma służyć jako narzędzie do weryfikacji przyszłego kontrahenta w celu spełnienia przesłanek o dochowaniu należytej staranności w VAT a także zaliczeniu płatności do kosztów uzyskania przychodów. Aby można zaliczyć poniesiony koszt do kosztu uzyskania przychodów, płatność ma zostać dokonana na rachunek podany w białej liście. Podatnik powinien sprawdzić nr rachunku kontrahenta, jeżeli to zrobi otrzyma informację zwrotną z datą sprawdzenia. Gdy dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku na wykazie, wówczas podatnik będzie pewny, że przelał środki na właściwy i aktualny rachunek bankowy. Podmiot, który przeleje środki na  zweryfikowany na wykazie białej listy rachunek bankowy, zaliczy kwotę do kosztów uzyskania przychodów i  nie poniesie konsekwencji w VAT.


Wprowadzana zmiana dotyczy dokonywania przelewów, ustawa nie mówi nic o regulowaniu zobowiązań w innej formie np. kompensaty, potrącenia, płatności kartą.


Nowy przepis nie będzie miał zastosowania, jeżeli podatnik, który zapłaci  przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie, złoży stosowne zawiadomienie o takiej zapłacie na konkretny rachunek ( należy podać nr rachunku ) do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.


Dostosowanie się do nowych przepisów będzie wymagać wprowadzenia dodatkowej kontroli i weryfikacji kontrahentów. Wprowadzone kary są dotkliwe, należy śledzić ewentualne zmiany lub przygotować się na dostosowanie systemu  kontroli do nowych przepisów. Podatnikowi VAT przysługiwać będzie prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie, jeżeli okaże się że dane zawarte w białej liście są np. niekompletne. Wniosek będzie wymagał uzasadnienia.


Oto przypis wprost z ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:


Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:


2) w art. 22p:


a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


“1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:


1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub


2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.


Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:


2) w art. 15d:


a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


“1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:


1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub


2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.


Z pewnością jeszcze wrócimy do tematu, gdyż wiadomo, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 000,00 zł dokonanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, zgodnie z art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców, ale pojawił się teraz zapis, który może powodować duże zamieszanie w jesieni a dotyczy kosztów uzyskania przychodów i uzależnienia możliwości zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w powiązaniu z numerami rachunków bankowych ujawnionymi w białej liście. Zobaczymy jak się przepisy sprawdzą w praktyce ( np. rachunki collect – spersonalizowane rachunki stanowiące techniczną analitykę do rzeczywistego rachunku bankowego).


Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.


 

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301). Najbliższą edycję rozpoczynamy 07.07.2019 r.

 

Najnowsze artykuły

Controlling personalny – podstawowe grupy mierników
2019-06-25 Rynek pracy w Warszawie
2019-06-25 Skuteczny mentoring w firmie – od czego zależy?
2019-06-25 Cyfryzacja i udogodnienia dla klientów MetLife
2019-06-25 I Ty możesz zostać SPECJALISTĄ ds. Wynagrodzeń i Kadr
2019-06-25 SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI
2019-06-25 Chodzi Ci po głowie praca w księgowości, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się – mamy dla Ciebie gotową receptę.
2019-06-25 EXPOSE SZEFA
2019-06-25 WOLNY CZAS JAKO BENEFIT OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW I OFERTA FIRM
2019-06-25 Ruszyły rekrutacje MBA
2019-06-25


Evago Skills Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!