NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

O NAS
Czerpiąc z dziedzictwa i wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 1890 rozpoczęto nauczanie rolnictwa w języku polskim na poziomie akademickim, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o zasięgu europejskim, predystynowaną do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej.

Patron Uniwersytetu Rolniczego Hugo Kołłątaj, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, wielki reformator Akademii Krakowskiej – prekursor utworzenia Katedry Rolnictwa – jest godnym naśladowania intelektualnym wzorem dla naszej Społeczności akademickiej. Dbałość o zachowanie pamięci o nauczycielach i badaczach, którzy przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu Rolniczego jest obowiązkiem współczesnych i przyszłych pokoleń pracowników i studentów Uczelni.

Realizacja bieżących celów oraz kształtowanie przyszłości Uczelni są możliwe dzięki potencjałowi intelektualnemu i materialnemu gromadzonemu od początku samodzielnego jej istnienia. Pielęgnując dziedzictwo pokoleń, Uniwersytet Rolniczy wypełnia podstawowe zadanie kształcenia studentów i pracowników naukowych z poszanowaniem wartości akademickich, w duchu odpowiedzialności za idee humanizmu, wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na ludzi, wiedzę i świat. Uniwersytet zachowuje profil rolniczo-leśny, wzbogacany naukami przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i weterynaryjnymi.

Misją Uczelni jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Odpowiadając na te wyzwania, Uczelnia kształci na wszystkich poziomach studiów uniwersyteckich w języku polskim, a na wybranych kierunkach i specjalnościach także w języku angielskim. Oferta edukacyjna uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych, odnoszące się do ochrony i kształtowania środowiska.

Podstawą wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kadr naukowych na Uniwersytecie Rolniczym jest prowadzenie innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych, nakreślone w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym. Uczelnia aktywnie wspiera tworzenie zespołów i konsorcjów badawczych z udziałem krajowych i międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych oraz gospodarczych.

Uniwersytet Rolniczy, wykorzystując posiadany potencjał, współpracuje z podmiotami społecznymi i gospodarczymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Społeczność akademicka dąży do rozszerzania i pogłębiania międzynarodowej współpracy dydaktyczno-badawczej z ośrodkami akademickimi Unii Europejskiej oraz innych krajów świata.
ADRES
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
KONTAKT
Tel. 126624295
k.wojcik@urk.edu.pl

NASZE SZKOLENIA
firma nie posiada innych szkoleń

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft