Baza 4794 szkoleń 545 firm szkoleniowych 213 trenerów

503 ośrodków szkoleniowych

TRENERZY
Maciej MolczykWykształcenie: Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł...
Aleksandra ChrapkoWykształcenie: ...
Katarzyna MiciułaWykształcenie: - Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching - Erickson College Internationa...
Artur BusseWykształcenie: Politechnika Krakowsk...
Marta DydaWykształcenie:
Dobrosław MąkaWykształcenie: 2001-2004 Studia Doktoranckie studia doktoranckie z zakresu polityki bezpiec...
Robert JankowskiWykształcenie: Jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, gdzie uko...
Marcin MańkaWykształcenie:

Więcej trenerów

Edu Skills MPM ACC TUV Hillway Dendros Semper reklama Biznesowa Turystyka EkoNews.com.pl TTG OMEC SaleBiznesowe.pl Biała Akacja Resort & Business Akademia Doskonalenia Produkcji HPR Group IKMJ Matryca Cudów Process Renewal Group Inwenta Pracownia Gier Szkoleniowych akademia Szybkiej Nauki Trando Consulting Competentis Golden Training MultiShoper Gold One